Manchesters twittrende politi

...og forøvrig kan du twittre som du vil.

Flere og flere av oss er på sosiale medier som Facebook og Twitter. Men hva skjer når offentlige etater som politiet slenger seg på trenden? Noen politietater og enkelte individuelle politimestre rundt om i Norge har twittret en stund allerede, men så langt har ikke norsk politi lagt fram en klar strategi for bruken av sosiale medier. Men i Manchester i England går politiet i bresjen og bruker sosiale medier aktivt for å yte et bedre tilbud for lokalbefolkningen. Hør min reportasje for Ekko på NRK P2:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *